Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu quan trọng ra nước ngoài

Với những công ty thường xuyên mua bán, giao thương với nước ngoài, nhu cầu chuyển phát nhanh tài liệu, hàng mẫu, hợp đồng…..ngày càng nhiều. Tuy nhiện, nếu gửi hàng hóa bằng những phương thức vận chuyển hàng hóa thông thường thì nhiều nguy cơ tài liệu sẽ bị thất lạc hoặc tới tay người nhận rất trễ. Nắm bắt […]

Continue reading »